Oferta

tel. (+48) 604-579-120 | jaworskaterapia@op.pl

Konsultacja psychoterapeutyczna :

Pierwsze spotkanie ma na celu wspólne poznanie się. Na tym etapie możemy zweryfikować swoje oczekiwania względem terapii. Omówić metody jakie będą niezbędne do dalszego procesu. Omówić oczekiwania oraz ustalić zasady.
Na pierwszym spotkaniu zazwyczaj zbieram wywiad,który pozwala mi ocenić czy problem danego pacjenta leży w zakresie  moich kompetencji.

Terapia indywidualna:

Terapia jest jak powrót do domu…
Spotkania terapeutyczne koncertują się na dialogu między dwoma osobami. Dominuje atmosfera bezpieczeństwa,wsparcia, dyskrecji oraz zaufania.
Terapia indywidualna jest metoda leczenia zaburzeń emocjonalnych i rozwiązywania problemów osobistych środkami psychologicznymi.
Terapia indywidualna zaczyna się od zebrania wywiadu tzw. konsultacji podczas,której proponuje odpowiednią metodę pracy oraz określa częstotliwość spotkań. Sesja psychoterapeutyczna trwa 50 minut.

Terapia par:

Terapia par jest formą psychoterapii,w której uczestniczy małżeństwo lub osoby pozostające w innym związku partnerskim przeżywające kryzys i narastające nieporozumienie. Rozmowa z psychoterapeutą daje parze szanse na zmianę, pozwala spojrzeć inaczej na kryzys. Pozwala zajrzeć w głąb siebie, dotrzeć do uczuć i potrzeb stanowiących źródło nieporozumień. Terapia pomaga w zrozumieniu siebie nawzajem, co przekłada się na polepszenie jakości i relacji. Mają możliwość szczerej prawdziwej rozmowy, która pomoże w ustaleniu nowych zasad funkcjonowania, uzgodnienia  kompromisów i przywróceniu równowagi w związku. Sesja psychoterapeutyczne trwa 60 minut.

Terapia rodzin:

Terapia rodzin czyli systemowa jest formą psychoterapii, której zadaniem jest naprawianie relacji w rodzinie. Podczas terapii omawiane są konflikty małżeńskie, problemy wychowawcze , konflikty rodziców z dorastającymi dziećmi, przewlekłej choroby i wszelkich kryzysów w rodzinie. Zadaniem terapeuty jest analizowanie różnych zachowań i następnie wskazywanie rodzinie, jakie może być źródło negatywnych emocji czy innych trudności. W trakcie terapii członkowie rodziny mogą poznać siebie bliżej. Zrozumieć swoje potrzeby. Ustalić nowy porządek.
Sesja psychoterapeutyczne trwa 120 minut.

Terapia dzieci i młodzieży :

Terapia dzieci i młodzieży jest skierowana do osób,które nie ukończyły osiemnastego roku życia. Psychoterapia jest wskazana wtedy gdy dziecko lub nastolatek wykazuje symptomy mogące świadczyć o trudnościach emocjonalnych objawiające się niedostosowaniem zachowania wpływającym na zaburzenia funkcjonowania dziecka lub rodziny. Terapia dziecka lub nastolatka sprawdza się w następujących problemach:

  • depresja
  • nerwica
  • nieśmiałość
  • nadmierna lękliwość
  • trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami
  • myśli samobójcze
  • próby samobójcze
  • samookaleczenia
  • zaburzenia jedzenia

W zależności od danego problemu Terapeuta wybiera odpowiednią formę leczenia. Sesja psychoterapeutyczna trwa 50 minut.

Terapia on-line

Psychoterapia przez internet  (Skype) jest skierowana do osób,które z jakiegoś powodu nie mogą bądź nie chcą spotkać się w gabinecie. Przebieg terapii online podobnie jak w przypadku klasycznej terapii jest dostosowany do potrzeb pacjenta.
Sesja psychoterapeutyczna trwa 50 minut.